GDPR – zapytanie o dane osobowe

[REQ_CRED_FORM]

Klientowi zgodnie z ustawą przysługuje prawo do przesłania formularza na adres [email protected]

Temat: Zapytanie zgodnie z RODO dotyczące moich danych osobowych

Dzień dobry,

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, “RODO”), pragnę skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych.

Proszę o udostępnienie wszelkich informacji na mój temat, które są przechowywane i przetwarzane w Państwa systemach, w tym:

  • Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane,
  • Cele przetwarzania moich danych osobowych,
  • Odbiorców lub kategorie odbiorców, jeśli moje dane zostały ujawnione,
  • Przewidywany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane lub, jeżeli to nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  • Informację o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Informację o tym, czy dostarczanie danych jest wymogiem ustawowym czy umownym oraz czy jest konieczne do zawarcia umowy oraz czy jestem zobowiązany do ich dostarczenia oraz jakie są ewentualne konsekwencje niepodania tych danych.

W celu potwierdzenia mojej tożsamości, jestem gotów/a dostarczyć dodatkowe informacje lub dokumenty.

Czekam na odpowiedź w ustawowym terminie 30 dni. Jeśli potrzebują Państwo więcej czasu, proszę poinformować mnie o tym jak najszybciej.

Z wyrazami szacunku,
[Twoje Imię i Nazwisko]
[Twoja Adres Email]
[Inne dane kontaktowe, jeśli uznasz za stosowne]


Proszę wypełnić powyższy formularz, dostosowując go do własnych potrzeb, i przesłać do odpowiedniego administratora danych w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

PERHAL

O naszym sklepie

Hurtownia Zoologiczna

Jesteśmy Polskim producentem legowisk dla psów. Zapraszamy do zapoznania się z nasza pełną oferta produktową.